Khẩu trang GPExtreme

Mã sản phẩm : ABS_KT.GP Ex

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Khẩu trang GP EXTREME bảo vệ sức khỏe, chống không khí ô nhiễm, ứng dụng công nghệ nước ngoài với nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập.
- Than bột được kiểm nghiệm và chứng nhận tại Tổng cục đo lường chất lượng.
- Lọc bụi nhỏ hơn 0.3 micromet mà phổi cơ thể người mà không lọc được nhưng vẫn thông thoáng nhờ lớp vải lưới tăng áp suất bề mặt lấy từ khẩu trang GP EXTREME được người tiêu dùng.
- Sản xuất: Việt nam.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Khẩu trang GPExtreme

Mã sản phẩm: ABS_KT.GP Ex

CHI TIẾT

Khẩu trang KT5

Mã sản phẩm: ABS_KT.KT5

CHI TIẾT

Khẩu trang NeoMask VC65 (Thun Quàng Gáy)

Mã sản phẩm: ABS_KT.VC65.QG

CHI TIẾT

Khẩu trang vải 3 lớp

Mã sản phẩm: ABS_KT.V3L

CHI TIẾT