DANH MỤC SẢN PHẨM

Khẩu trang có tấm kính

Mã sản phẩm: ABS_KTTK

CHI TIẾT

Kính chống giọt bắn Face shield

Mã sản phẩm: ABS_FS2

CHI TIẾT

Khẩu trang y tế kim sora 4 lớp cao cấp

Mã sản phẩm: ABS_KIM SORA

CHI TIẾT

Dung Dịch Rửa Tay Khô ON1 dạng xịt

Mã sản phẩm: ABS_NSK

CHI TIẾT

Quần áo phòng dịch 7 món

Mã sản phẩm: ABS_QAPD

CHI TIẾT

Khẩu trang Y tế

Mã sản phẩm: ABS_OMI

CHI TIẾT

Kính chống giọt bắn Faceshield

Mã sản phẩm: ABS_FS

CHI TIẾT