DANH MỤC SẢN PHẨM

Găng tay len phủ su xanh

Mã sản phẩm: ABS_GT.LPS.X

CHI TIẾT

Găng tay len phủ su vàng

Mã sản phẩm: ABS_GT.LPS.V

CHI TIẾT

Găng tay len phủ su đỏ

Mã sản phẩm: ABS_GT.LPS.Đ

CHI TIẾT

Găng tay len phủ hạt nhựa

Mã sản phẩm: ABS_GT.LPN

CHI TIẾT

Găng tay poly trắng

Mã sản phẩm: ABS_GT.PL.T

CHI TIẾT

Găng tay len trắng ngà

Mã sản phẩm: ABS_GT.LEN.N

CHI TIẾT

Găng tay len màu

Mã sản phẩm: ABS_GT.LEN.M

CHI TIẾT