Bình bột BC quả cầu 6kg/8kg


-       Model: XZFTB6KG / XZFTB8KG

-       Chất chữa cháy: Bột ABC.

-       Thích hợp cho các đám cháy loại B,C (đám cháy chất lỏng, khí)

-       Hiệu quả cho các đám cháy xăng dầu, khí cháy, thiết bị điện v.v

-       Trọng lượng: 6kg/8kg

-       Móc treo trên đầu bình, vòi phun tự động ở dưới bình.