Bình chữa cháy 1kg/2kg


-      Model: MFZ1 / MFZ2

-      Chất chữa cháy: Bột BC

-      Trọng lượng: 1kg / 2kg

-      Thích hợp cho các đám cháy loại B,C (đám cháy chất lỏng, khí)

-      Hiệu quả cho các đám cháy xăng dầu, khí cháy, thiết bị điện v.v

-      Loại: Cầm tay