Trang phục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trang phục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Bộ Công an chỉ đạo thống nhất từ ngày 6-6-2016, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương triển khai thi hành các quy định về trang ...
THÔNG TƯ 48/2015/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY

THÔNG TƯ 48/2015/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY

THÔNG TƯ 48/2015/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH ...